26.7.12

Hi from Hollywood!


To dopiero półmetek mojej wycieczki do Los Angeles, a już mam setki niesamowitych zdjęć, którymi najchętniej obkleiłabym wszystkie ściany w pokoju! Uwielbiam klimat jaki tu panuje, zupełnie inny świat niż u nas czy ogólnie w Europie. Napiszę znacznie więcej po powrocie do domu, a zdjęciami chyba będę Was zasypywać następne pół roku:)



I'm at the halfway point in my trip to Los Angeles and I already have so many amazing photos. I love the climate that prevails here, a completely different world than in Poland or in Europe. I'll write much more, when I return home.
← Newer Post Older Post →

Comments are closed. Sorry. Please visit my other posts.

Check Recommended posts or newest on Homepage.