Regulamin Konkursu Lufthansa

REGULAMIN KONKURSU
  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka bloga http://www.jestemkasia.com/
 2. Sponsorem konkursu są linie lotnicze Lufthansa
 3. Konkurs trwa od 28 września 2017 do 10 października 2017 roku; zwycięzca zostanie poinformowany przez post na blogu; wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na blogu organizatora konkursu w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu.
4. Nagrodą w konkursie są 1x aparat Polaroid Snap, przewodnik po Kalifornii Pascal i gadżety od Lufthansa, 2x   przewodnik po Kalifornii Pascal i gadżety od Lufthansa
 Zasady konkursu
  1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie w odpowiednim terminie komentarza z odpowiedzią na pytanie : "jakie dowolne miejsce na Ziemi najbardziej chcielibyście polecieć oraz dlaczego"
  2. Każda osoba może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.
  3. Wyboru dokona organizator konkursu wraz ze sponsorami konkursu, biorąc pod uwagę kryteria takie jak:
  1. Kreatywność
  2. Oryginalność
Zasady dodatkowe
1.Organizatorzy nie wprowadzają limitu wieku, miejsca zamieszkania, narodowości oraz żadnych innych ograniczeń.
2. Przekazanie zdjęć konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad  określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr
 101,poz. 926).
 3. Ograniczone dane (imię) dotyczące autorów prac nadesłanych na konkurs mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora
 Inne postanowienia
1.Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.