Regulamin Konkursu Badura

REGULAMIN KONKURSU
  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka bloga http://www.jestemkasia.com/
 2. Sponsorem konkursu jest firma BADURA S.A. 34-100 Wadowice, ul. Wałowa 4
 3. Konkurs trwa od 9 marca 2015 do 19 marca 2015 roku; zwycięzca zostanie poinformowany za pośrednictwem maila; wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na blogu organizatora konkursu w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu.
4. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 1000zł do wykrzystania w sklepach Badura na terenie całego kraju.
 Zasady konkursu
  1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie w odpowiednim terminie komentarza z odpowiedzią na pytanie : "Jakie są powody, dla których nie umiesz się już doczekać wiosny?" pod postem konkursowym na blogu www.jestemkasia.com lub w przypadku zdjęć/innych form wysłać zgłoszenie na adres jestemkasia@outlook.com w tytule wpisując "Badura".
  2. Każda osoba może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.
  3. Wyboru dokona organizator konkursu wraz ze sponsorami konkursu, biorąc pod uwagę kryteria takie jak:
  1. Kreatywność
  2. Oryginalność
Zasady dodatkowe
1.Organizatorzy nie wprowadzają limitu wieku, miejsca zamieszkania, narodowości oraz żadnych innych ograniczeń.
2. Przekazanie zdjęć konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad  określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr
 101,poz. 926).
 3. Ograniczone dane (imię) dotyczące autorów prac nadesłanych na konkurs mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora
 Inne postanowienia
1.Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.